'realizacje’,
'posts_per_page’ => -1, // wyświetla wszystkie wpisy z danej kategorii
);
$query = new WP_Query( $args );
if ( $query->have_posts() ) :
echo ’

’;
wp_reset_postdata(); // resetowanie globalnej zmiennej pętli
else :
echo 'Brak wpisów w tej kategorii.’;
endif;
?>